Get Mystery Box with random crypto!

مروری بر آثار سحر اسمعیل طهرانی در گالری همه غزال زارع ادر | honargardi

مروری بر آثار سحر اسمعیل طهرانی در گالری همه

غزال زارع

ادراک و تعریف هنر به معنای دقیق آن کار روان شناسی است، اما در نزد مخاطبی که دغدغه های گوناگونی در حفظ بقای خویش دارد، نمی توان انتظار شناخت استاتیک یک اثر را داشت که مانند امر روزمره، صریح و بی واسطه ببیند.

نقد کامل را در وبسایت هنرگردی بخوانید:
honargardi.com/?p=25926

@Honargardi